Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Raam Raam ...Goa film festival..

Irshad the day of the awards ceremony looking at the set ..Alapkee Bahut Aabhaaci hoon
Goa beach ...Samudra-tat ...a farewell
a local paper and IFFI daily

Raam Raam .....am going to Makaan

Δεν υπάρχουν σχόλια: