Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2007

war dance people's choice award at Diff 07

Alexander did the video and I forgot half of what I was meant to say ..however this is the proof..!


Δεν υπάρχουν σχόλια: